CEZAM

CEZAM je organizacija specijalizovana za projekte iz oblasti filmske i TV produkcije, marketinga, obuka HR, izrade reklama, promo spotova, video kampanja i realizaciju drugih audio-vizuelnih projekata.

Top