Zaštita prava potrošača u narednom periodu mora biti jedan od značajnijih projekata ne samo institucija, nego i organizacija, proručeno je na premijeri igranog filma „Pravo da znaš“ i dokumentarno-edukativnog filma „Homo Consumens“.

 

Filmovi, koji su premijerno izvedeni sinoć u Cineplexx-u, su rezultat dobitnika mini grantova u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori – ZAŠTITI.ME“, čiji je nosilac Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), a koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

 

Izvršna direktorica CeMI-ja, Nikoleta Tomović, kazala je da su dva filma, između ostalih, ključni rezultati projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori – ZAŠTITI.ME“, ali i, kako je pojasnila, procesa mini grantiranja koji je CeMI u okviru ovog projekta sproveo.

 

„Cjelokupan projekat, kao i ovi filmovi, usmjeren je ka pružanju podrške zaštiti prava potrošača, povećanju svijesti potrošača i pripadnika biznis sektora u pogledu njihovih prava i obaveza, kao i jačanju učešća državnih i lokalnih struktura vlasti, ali i samih građana u kreiranju prigodnog sistema za zaštitu prava potrošača u Crnoj Gori“, istakla je Tomović u punoj sali Cineplexx-a.

 

CeMI, kako je navela, tokom dvije godine trajanja projekta ima mnogobrojne rezultate.

 

„Među ovim rezultatima su obuke i treninzi za jačanje kapaciteta manjih NVO, formiranje prve Mreže NVO za zaštitu prava potrošača u Crnoj Gori, pružanje besplatne pravne pomoći potrošačima, razvoj prve mobilne aplikacije za prijavu konkretnih slučajeva kršenja prava potrošača, oprganizovanje intenzivne kampanje u cilju jačanja svijesti građana o njihovim potrošačkim pravima“, istakla je Tomović.

 

Ona je kazala da je CeMI publikovao i Analizu sudske prakse u zemljama članicama EU i međunarodnim sudovima, i najavila da će u narednom periodu publikovati sveobuhvatnu studiju koja će sadržati analizu stanja u oblasti prava potrošača kada je Crna Gora u pitanju sa preporukama kako unaprijediti zakonodavni i institucionalni okvir.

 

Generalni direktor za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije, Jovo Rabrenović, podsjetio je da taj resor, osim na projektu za ova dva filma, sarađivao i u kvizu nevladine organizacije „Naša budućnost“ iz Nikšića, koja je treći dobitnik mini granta CeMI-jevog projekta.

 

On je ocijenio da je Ministarstvo ekonomije uradilo značajan iskorak u oblasti zaštite otvaranjem Savjetovališta za potrošače u Nikšiću prije mjesec.

 

„Sve to pokazuje da postoje realni pomaci u oblasti zaštite prava potrošača i da postoji velika briga u insitutucijama Crne Gore koje rade u oblasti zaštite prava potrošača. Zaštita prava potrošača mora biti ne samo institucijama, nego i organizacijama, jedan od značajnijih projekata u narednom periodu, jer samo potrošač koji poznaje svoja prava i zna kako da reaguje je pravi zaštićeni potrošač“, poručio je Rabrenović.

 

Predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori, Miguel Magro Gomez, podsjetio je mini granta, u okviru kojih su nastali filmovi, dio projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori – ZAŠTITI.ME“, koji je, kako je naveo, podržala EU sa ciljem povećanja svijesti građana Crne Gore o potrošačkim pravima.

 

„Drago nam je što vidimo da Crna Gora usmjerava pažnju ka implementaciji EU standarda i zakona, kako bi se poboljšao institucionalni okvir u oblasti prava potrošača, kroz aktivnosti NVO sektora“, rekao je Gomez.

 

Režiser filma „Pravo da znaš“, Branko Baletić, smatra da je potrošačko pravo jedan od važnijih segmenata građanskih prava.

 

„Ono što je bilo zanimljivo tokom rada na projektu NVO Culturum je da smo stekli utisak da potrošači ne žele da budu zaštićeni. Gotovo je nevjerovatno, ali najveći broj ljudi uopšte ne zna da postoji Zakon o zaštiti prava potrošača ili nije spreman da pokrene stvar kada se osjeti prevarenim“, istakao je Baletić.

 

Zato je, kako je ocijenio, jako dobro da, u igranoj formi ili dokumentarnoj formi, do što većeg broja gledalaca dođe poruka.

 

„Smatram to važnim segmentom osvajanje sloboda građanskih prava“, rekao je Baletić.

 

Režiser fima Homo consumens, Blagota Marunović, kazao je da je NVO CEZAM projekat radio pola godine.

 

„Tri mjeseca su naši partneri, Društvo sociologa Crne Gore, radili istraživanje, koje nam je poslužilo kao scenario. Pored toga, imamo osvrt od profesorice Lidije Vujačić, koja priča o fenomenu post globalnog društva sa aspekta potrošačkog konzumerizma koji je obuhvatio ne samo Crnu Goru, već i čitav svijet“, naveo je Marunović.

 

Izvor: CDM