U okviru treninga "MediActive Youth", koji se ovih dana održava u Kruševcu u organizaciji Centra za društveno ekonomski razvoj - CDER, članovi UMHCG-a su imali priliku da pred punom salom predstave sve aktivnosti koje naša asocijacija preduzima u cilju promocije ljudskih prava.

 

U okviru prezentacije, prikazan je i film Ja sam više od svojih barijera („I am more than my barriers“). Pozitivne kritike su upućene od strane inostranih NVO organizacija iz Estonije, Velike Britanije, Makedonojie, Bosne, Albanije i Srbije. Predavači i članovi su bili saglasni da je film najbolji način za buđenje empatije u ljudima i veliki korak ka regulisanju problema pristupačnosti i diskriminacije kada su osobe s invaliditetom u pitanju.

 

Na seminaru smo promovisali i novo izdanje časopisa DisabilityINFO, čiji sadržaj je prilično zainteresovao prisutne.